[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Profil Hälsa & rörelse

På Förskolan i Ullna arbetar vi utifrån profilen Hälsa och rörelse. Detta är ett aktivt val baserat på forskning inom området och egna beprövade och utvärderade resultat. Mat och fysisk aktivitet är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling och för deras framtida hälsa som vuxna. Att främja hälsa handlar i huvudsak om att ge alla barn likvärdiga förutsättningar när det gäller hälsosamma matvanor och vanan att leka och röra sig ute i friska luften varje dag. Mat, måltider och utevistelse är en stor del av barnens dag.

Vår profil Hälsa och rörelse ska genomsyra allt vi gör och bidra till friskare och sundare barn. På Förskolan i Ullna serveras god, smakrik och hälsosam mat till både barn och personal. Måltidsstunden är en lugn stund med gott om tid för att äta, samtala och reflektera. Utevistelse är den naturliga platsen att utöva fri lek. Det är också där miljön utmanar till rörelse som den mest fysiska och enerigkrävande leken sker. Utomhus övas samspelet, barnen lär och utvecklas, tränar motoriken och rör på kroppen. 

 

 

Genom vår profil Hälsa och rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova olika rörelseformer och hitta glädjen i att röra på sig. Profilen hälsa och rörelse fokuserar på:

• Rörelse i den vardagliga verksamheten
• Hitta glädjen i att röra på sig och våga prova olika rörelseaktiviteter
• Barnet får möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
• Förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande
• Rörelse och utevistelse i skog och mark