[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Ledning och personal på Förskolan i Ullna

Anneli Jalonen är förskolechef på Förskolan i Ullna och på systerförskolan i Österåker, Fredsborg Förskola. Anneli kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat som verksamhetsutvecklare med ansvar för strategiska utvecklingsfrågor och samordning. Hon är förskollärare och har gedigen erfarenhet från förskolan sedan 20 år tillbaka.

 

 

”Under mina år inom barnomsorgen och förskolan har jag arbetat med barn i alla åldrar, från de allra yngsta som mamma och pappa lämnar för första gången, till de äldsta barnen som lämnar förskolans värld. Efter min grundutbildning till förskollärare har jag studerat vidare inom områden som pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Jag har även haft förmånen att få arbeta i nätverk med pedagoger från närliggande kommuner kring olika förskolefrågor och utveckling av förskolans verksamhet. Mitt fokus är att skapa den allra bästa förskolan tillsammans med min personal och er familjer.”