[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
FÖRSKOLAN INVIGS 20 SEPTEMBER
Ballonger och festligheter! Nu klipps bandet och förskolan får sin officiella invigning kl. 18.00. Varmt välkomna att besöka oss!
 
Vi är igång!                                               Nyhet 17-04-03
Under tiden vår nya förskola byggs huserar våra barn och pedagoger i våra tillfälliga lokaler på Ritarslingan 20. Här utforskar vi tillsammans våra fina lokaler och naturen runt omkring. Det blir många härliga utflykter till skogen och Hägerneholmsparken i vårsolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inredning och verksamhetsplanering pågår!    Nyhet 17-03-09
Tack alla föräldrar, för ett bra första föräldramöte! Under nästa vecka drar personalgruppen igång arbetet med planering och förberedelser för att ta emot era barn. Vi ses snart på Ullna förskola!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första intag av förskolebarn klart!                Nyhet 17-02-15
Nu är det första intaget av barn till förskolan klart och den 20 mars startar inskolningen i två omgångar för de 20 barnen på Ullna förskola. Vi är glada att äntligen vara igång och ser fram emot att träffa både barn och föräldrar i verksamheten. Vi håller till på Ritarslingan 20 i tillfälliga lokaler. Här rustar vi just nu förskolegården med staket, sandlåda mm. Vi inreder lokalerna med mottagningskök och lekytor för verksamheten.
I slutet på mars månad skickar vi ut platserbjudanden till barn som har önskat startdatum i augusti och september. Platser erbjuds i turordning i enlighet med Täby kommuns regelverk för förskolan. Observera att anmälningsdatum kopplat till önskat startdatum är avgörande för turordningen.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startskottet!                                                    Nyhet 17-01-20   
Under de senaste veckorna har vi arbetat med planering av och avtalsskrivning för våra tillfälliga och permanenta verksamhetslokaler. Parallellt med detta har vi även fördjupat vårt samarbete med Klövern Fastigheter som vi arbetar aktivt med för att få till stånd en detaljplaneändring i området runt Ritarslingan där vi nu startar upp omsorg- och utbildningsverksamhet.
Nu är alla förberedelser runt detta klara och avtal skrivna vilket betyder att startskottet gått för Ullna Förskola. Helt fantastiskt roligt att äntligen ha en verksamhetsstart i sikte. Förskolan startar upp den 20 mars i tillfälliga lokaler med möjlighet att ta emot cirka 20 barn. Under våren 2017 bygger Klövern en helt ny förskolebyggnad i två plan med gårdsyta i anslutning till grönområdet mot Hägerneholm. Överflytten och expansionen i de nya lokalerna kommer att ske under augusti 2017.
 
Nyhet 16-12-08
Här kommer glädjande nyheter i decembermörkret. Vi har äntligen fått bygglov för både de tillfälliga och de permanenta lokalerna för Ullna Förskola. Beskedet är helt färskt då beslutet togs på nämdmötet i tisdags och nu kan vi äntligen förbereda uppstarten av förskolan i de tillfälliga lokalerna på Ritarslingan 20. Exakt datum är ännu inte spikat men preliminärt räknar vi med att kunna starta den 15 mars med en grupp om 20 barn. Förskolan kommer flytta över till nybyggda lokaler under hösten 2017.
 
Nyhet 16-11-29
Vårt bygglovsärende för tillfälliga och permanenta lokaler kommer att tas upp igen vid nästa byggnadsnämndsmöte den 13 december och inför detta har vår fastighetsvärd Klövern inkommit med kompletterande uppgifter. Med detta som bakgrund förändras vår tidplan och verksamheten i tillfälliga lokaler kan tidigast starta i mars 2017 med en inflyttning i permanenta lokaler i augusti 2017. Vi återkommer med mer information så snart vi får besked om vårt bygglov. 
 
Nyhet 16-09-13
Vi är ledsna att behöva meddela att vårt ärendet gällande bygglov för förskolans tillfälliga lokaler inte tas upp på dagens nämndmöte. Vi gör allt vi kan för att förse både nämnd och tjänstemän med information om våra behov och våra inlämnade bygglov. Nu är vår förhoppning att ärendet tas upp i nämndens utskottsmöte den 26 september. Tyvärr har vi mycket svårt att påverka tidplanen för kommunens process och vi tar gärna hjälp av er föräldrar när det gäller att uttrycka behovet av förskolelokaler till vår godkända verksamhet i Ullna Förskola. 
 
INSTÄLLT MÖTE STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
Tyvärr ställde Stadsbyggnadsnämnden i Täby in sitt sammanträde den 30 augusti och vårt bygglovsärende kan därmed först tas upp vid nästa nämndmöte som äger rum den 13 september. Våra förberedelser för förskolans öppnande pågår för fullt men på grund av detta förskjuts vår tidplan en par veckor framåt i tiden.
 
Nyhet 16-08-01
I VÄNTAN PÅ BYGGLOV FÖR TILLFÄLLIGA OCH PERMANENTA FÖRSKOLELOKALER
Under våren 2016 lämnade vi tillsammans med fastighetsbolaget Klövern AB in en bygglovsansökan för Ullna Förskolas tillfälliga och permanenta förskolelokaler. Vi inväntar nu vårt bygglov som innebär att vi kan öppna förskolan i tillfälliga lokaler på Ritarslingan 22 med vidare inflyttning i nybyggda lokaler under december 2016 på samma adress. Verksamhetsstarten är helt beroende av hur snart vi kan få bygglovet klart. Vi hoppas att ett positivt besked kommer till oss i mitten på augusti så att vi kan ta emot de barn som behöver omsorg i slutet på september månad.
 
Ullna Förskola finns nu upplagd i Täby kommuns valsystem för förskola där du som förälder gör din ansökan om förskoleplats för ditt barn. Täby kommuns webbplats hanterar förskoleansökningarna och kön sorterar på anmälningsdatum och syskonförtur. 
De som anmält sitt barn till oss på Ullna förskola under våren och till och med den 4 augusti 2016 (innan vi var valbara på Täby kommun) kommer att registreras manuellt av Täby kommun med det anmälningsdatum och startdatum som angetts till oss.
Ett nyhetsbrev har under vecka 31 gått ut till alla föräldrar som anmält intresse för Ullna Förskola.
 
Sommarhälsningar från Anneli Jalonen, förskolechef tillsammans med Jenny Arnström och Eva Palo, ägare.